Ѓорче Петров
  • Станбени објекти (П + 2 + Пк.) ул. Социјалистичка Зора бб - април 2010 (5 објекти = 51 стан)
  • Станбена зграда (П + 4 + Пк.) ул. Ѓорче Петров 1 во Јурија - декември 2007 (46 стана)
  • Станбена зграда (П + 3 + Пк.) ул. Мис Стон бр. 23 - март 2007 (20 стана)
  • Станбена зграда (П + 3 + Пк.) Мечкин Камен бр. 18-в - мај 2006 (15 стана)
  • Станбена зграда (П + 3 + Пк.) Мечкин Камен бр. 18-а - август 2005 (25 стана)
  • Станбена зграда (П + 3 + Пк.) Мечкин Камен бр. 18-б - септември 2004 (25 стана)

 
Home Портфолио Локација Ѓорче Петров
Copyright © 2018. НОВОГРАДБА. Developed by ProInformatics.com