Услуги и карактеристики

Д.Г.Новоградба како реномирана градежна компанија врши изградба на станови, деловни и индивидуални објекти, индустриски погони и сл. Во самата изградба користиме квалитетни материјали од реномирани фирми како од државата така и од странство.

 • Квалитетен, сигурен, асеизмички, армирано-бетонски конструктивен систем. Минимална марка на бетон МБ 30 и над МБ 40, приготвен во сопствената бетонара.
 • Темелна плоча од 95 см. Термичка демит фасада со 8см графитен стиропор(25 кг/м3) блок тула 20 см, коефициент на топлопроводливост Umax<0,4, според најновите прописи за енергетски ефикасни објекти. Завршниот слој на фасадата- водонепропусен пластичлен малтер-абрип, со современ естетски третман.
 • Преградните ѕидови помеѓу становите е со преградини ѕидови блок тула 12 см, двострано малтерисани, глетовани и боено бело со дисперзни бои.
 • Фасадна столарија - петкоморен ПВЦ профил со три дихтунга и термопан со четириoзонско стакло.
 • Влезови - видео надзор во и надвор од објектот, електричен пристап за влез со шифра и картичка, видеофонија, просторија за домар, противпожарен систем, четири електрични хидраулични лифтови со иноксни и автоматски лизгачки врати од 640 кг за 8 лица.
 • Влезен хол - мермер или гранит, хоризонтални и вертикални коминикации комплетно третирани со керамика.
 • Ходниците се осветлени со природна светлина и автоматско скалишно светло на сензор.
 • Блиндор сигурносни влезни стански врати, собни врати медијапан.
 • Паркет - парена бука.
 • Керамика, санитарија и чешми со сертификати и гаранција, со модерен и современ дизајн.
 • Инсталација за локална и за кабловска телевизија.
 

Контакт информации

телефон+ 389 2 2627 632

факс+ 389 2 2627 836

е-пошта info@novogradba.mk

Проекти

Home Услуги
Copyright © 2018. НОВОГРАДБА. Developed by ProInformatics.com