Хром
  • Станбен објект (П + 2 + Пк.) ул. Исаија Мажовски бр. 21 - јануари 2005 (20 стана и 6 гаражи)
  • Станбена зграда (П + 2 + Пк.) - август 2003 (23 стана и 6 гаражи)
  • Станбена зграда (П + 2 + Пк.) - мај 2002 (16 стана и 5 гаражи)
  • Станбено-деловна зграда - декември 2000 (40 стана)

 
Home Портфолио Локација Хром
Copyright © 2018. НОВОГРАДБА. Developed by ProInformatics.com