Референтна листа

Референтна листа на изградени објекти на ДГ Новоградба – Скопје во период од 1995 до 2010 година во Република Македонија

 • Станбени објекти - април 2010 година
  (5 објекти = 51 стан) (П + 2 + Пк.) на ул. Социјалистичка Зора бб во Ѓорче Петров
 • Станбена зграда - декември 2007 година
  (П + 4 + Пк.) на ул. Ѓорче Петров 1 во Јурија нас. Ѓорче Петров (46 стана)
 • Станбена зграда - март 2007 година
  (П + 3 + Пк.) ул. Мис Стон бр. 23 во Ѓорче Петров (20 стана)
 • Станбена зграда - мај 2006 година
  (П + 3 + Пк.) Мечкин Камен бр. 18–в населба Хром-Ѓорче Петров (со 15 стана)
 • Станбена зграда - август 2005 година
  (П + 3 + Пк.) Мечкин Камен бр. 18-а населба Хром-Ѓорче Петров (25 стана)
 • Станбен објект - јануари 2005 година
  (П + 2 + Пк.) ул. Исаија Мажовски бр. 21 населба Хром-Ѓ.Петров (20 стана и 6 гаражи)
 • Станбена зграда - септември 2004 година
  (П + 3 + Пк.) Мечкин Камен бр. 18-б во Ѓорче Петров (25 стана)
 • Станбена зграда - август 2003 година
  (П + 2 + Пк.) населба Хром–Ѓорче Петров (23 стана и 6 гаражи)
 • Станбена зграда - мај 2002 година
  (П + 2 + Пк.) населба Хром–Ѓорче Петров (16 стана и 5 гаражи)
 • Доградба - октомври 2001 година
  О.У. Страшо Пинџур во населба Даме Груев (затворена карабина)
 • Станбено-деловна зграда - декември 2000 година
  населба Хром–Ѓорче Петров (40 стана)
 • Станбено-деловна зграда - октомври 1999 година
  населба Ченто (36 стана и 10 локали)
 • Станбена зграда - јуни 1998 година
  (П + 2 + Пк.) 507/3 во Карпош 1
 • Управна (деловна) зграда - октомври 1998 година
  (П + 1) ДГ Новоградба во Скопје-Север
 • Станбена зграда - јануари 1998 година
  (П + 2 + Пк) Домбас/6 во Дебармаало
 • Станбено-деловна зграда - ноември 1997 година
  А-4 во Скопје-Север (61 стан и 14 локали)
 • Станбено-деловна зграда - мај 1995 година
  А-1 во Скопје-Север (60 стана и 14 локали)
 

Контакт информации

телефон+ 389 2 2627 632

факс+ 389 2 2627 836

е-пошта info@novogradba.mk

Проекти

Home Референци
Copyright © 2018. НОВОГРАДБА. Developed by ProInformatics.com